Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Titul je vypredaný u vydavateľa. Využite funkciu Strážiť dostupnosť, budeme Vás informovať, ak sa situácia zmení.

Dostupnosť: Vypredané
22,30 €
Anotácia
V návaznosti na obsah Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu, byla zpomalena a zmírněna pracnost postupu v roce 2011 v oblasti účetních metod. Tato skutečnost se odráží i v postupném zveřejňování Českých účetních standardů v účetním období 2011, jejichž účinnost nastane dnem 1. 1. 2012. Vzhledem k tomu je nutné vydání této publikace posunout tak, aby obsahovala všechny informace účinné k 1. 1. 2012.

Zaměření publikace: Obsah knihy Abeceda účetnictví pro organizační složky státu je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby, opravné položky, zúčtovací vztahy, jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní souvztažnosti zaměřené na jednotlivé typy účetních jednotek.

Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování, které jsou stanoveny v návaznosti na právní předpisy v oblasti účetnictví, zejména na ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a navazují na České účetní standardy účinné od 1. 1. 2012.

Informácie o produkte
Druh sortimentu Kniha
Autor Jaroslava Svobodová
Značka ANAG
Poradie vydania 1. vydanie
Väzba Spirálová, kroužková
Počet strán 500
Interný kód 0123333
Produktový manažér Eva Jurčová (eva.jurcova@knihcentrum.sk)
Ceny dopravy