Vianočný rázcestník s tipmi na darčeky

DUO 6-7/2021– Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

EAN:9771336798138
Značka: Poradca

Objednávku (na dobierku) prijatú v pracovný deň do 13:30 expedujeme ihneď, najneskôr na druhý deň.

Dostupnosť: IHNEĎ odosielame
  • ( skladom )
12,66 €
2,98 € 24%
9,68 €
12,66 €
2,98 € 24%
9,68 €
Anotácia

Daňový bonus - uplatňovanie
S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. Nárok na daňový bonus vo výške 1,7-násobku daňového bonusu si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021. Ak vyživované dieťa dovŕši 15 rokov 1. júla 2021, poslednýkrát si daňovník uplatní zvýšenú sumu daňového bonusu za kalendárny mesiac júl 2021...

Sociálne poistenie - zmeny
Od 14. 1. 2021 má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni novú povinnosť: uvádzať a identifikovať zamestnanca pomocou identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV). Ide o jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah. Sociálna poisťovňa začala oznamovať IČPV zamestnávateľovi práve od uvedeného dátumu.
Zákon o sociálnom poistení od 1. januára 2021 zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení. Ak fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v dodatočnej sedemdňovej lehote, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu...

Príspevok na stravovanie zamestnancov
Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo od 1. 3. 2021 poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. V roku 2021 si zamestnávateľ účtuje priamo ako daňový výdavok zodpovedajúci maximu 55 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín sumu 2,81 eur...

Kľúčové slová:
daňový bonus, vyživované dieťa, nezaopatrené dieťa, zárobková činnosť, príprava na povolanie, mikrodaňovník, - daňové zvýhodnenie, odpisovanie, hmotný majetok, daňová strata, opravné položky, sadzba dane, dodatočné daňové priznanie, opravné daňové priznanie, riadne daňové priznanie, lehota, splátka dane, vrátenie dane, zdaňovacie obdobie, daňová strata, daňová povinnosť dane, zdaniteľná osoba, prevádzkareň, registračná povinnosť, služby, tovar, sadzba dane, refundácia dane, opravná položka, zásoby, pohľadávky, účtovné obdobie, inventarizácia, tovar, účtovný predpis, paušálne výdavky, evidencia, zásoby, príjmy, skladová karta, pohľadávky, záväzky, účtovné doklady, elektromobil, odpisové skupiny, sankcie, správca dane, úrok, pokuta, správny delikt, pandemická situácia, registračný list, pokles tržieb, odvodová úľava, stravovanie zamestnancov...

Informácie o produkte
Druh sortimentu Kniha
Autor Anton Kolembus, Ján Mintál, Jana Fülöpová, Jarmila Strählová, Mária Kopčíková, Miroslava Brnová, Pavel Malovič, Zuzana Cingelová
Značka Poradca
V predaji od 22.04.2021
Rok vydania 2021
Poradie vydania 1. vydanie
Rozmery 20,8 x 29,8 x 0,9 cm
Hmotnosť 0,26 kg
Počet strán 112
Edícia Dane a účtovníctvo
EAN 9771336798138
Interný kód 0356272
Produktový manažér Anna Talabajová (anna.talabajova@knihcentrum.sk)
Ceny dopravy